Saturday, November 22, 2008

berkongsi pahala

  • Berikan al-Quran pada seseorang,dan setiap dibaca, Anda mendapatkan hasanah.
  • Sumbangkan kerusi roda ke hospital dan setiap orang sakit menggunakannya, Anda dapat hasanah. 
  • Berkongsi bahan bacaan yang membangun dengan seseorang.
  • Bantu mendidik seorang anak.
  • Ajarkan seseorang sebuah do'a. Pada setiap bacaan do'a itu, anda dapat hasanah.
  • Berkongsi CD Quran atau Do'a.
  • Terlibat dalam pembangunan sebuah masjid.
  • Tempatkan pendingin air di tempat umum
  • Tanam sebuah pohon. Setiap seseorang atau binatang berlindung dibawahnya, Anda dapat hasanah.

No comments: